Averto
  • JUser: :_load: Ne povis ŝargi uzanton kun ID: 43

Novaĵoj: Prilingvaj decidoj en Europ-unio: ne jure, nur fakte, bazitaj

Prilingvaj decidoj en Eŭrop-unio: ne jure, nur fakte, bazitaj.  
 
A. La Traktato nepridubeble preskribas, ke la lingvan reĝimon de la Eu-institucioj fiksas Eŭropa konsilio, kiu decidas unuanime.  
 
B. Eŭropa konsilio preskribis - per Regularo n.1 de 1958, kaj ties postaj ĝisdatigoj - ke la oficialaj kaj la laboraj lingvoj de la Komunumo estas 20, cetere lasante al internaj regularoj de la unuopaj institucioj determinon de 'la aplikad-manierojn de ĉi tiu lingva reĝimo'.
 
C. La interna regularo de Eŭrop-unia komisiono antaŭvidas nur, ke 'Eŭrop-unia komisiono preskribas, kiom ĝi necesas, la plenum-manierojn de ĉi tiu regularo'.
 
D. Tamen, neniu posta formala akto iam ajn skribe asertis, ke 'la laborlingvoj de Eu-komisiono' estas du, tri, dekkvar aŭ dudek. Kaj la kialoj bone intuicieblas.
 
Tiu 'senfina ĉeno' konkludiĝas per la konstato, ke 
la aserto laŭ kiu Eu-komisiono havus "laborlingvojn oficialajn (aŭ, almenaŭ, "kodigitajn" per iu ajn formala akto)" senas, reale, je iu ajn fundamento.
 
 
Nicola Verola
Konsilisto pri 'Priinstituciaj demandoj' kaj pri 'Rilatoj kun Eŭrop-unia parlamento'
 
Ĉiuj oficialaj dokumentoj ĉi-tieas

Novaĵoj: ERA PARTOPRENAS EN LA UNESKO-KONFERENCO DE BAMAKO

  RADIKALA ASOCIO "ESPERANTO" PARTOPRENAS EN LA UNESKO-KONFERENCO DE BAMAKO PRI MULTILINGVISMO EN LA CIBERSPACO

La vicsekretario de la Radikala Asocio "Esperanto" prelegis, sekve de invito fare de UNESKO, pri Sukcesigi Malfermitan Lingvon cele al egalrajta transnacia lingua komunikado en la Konferenco Multilingvismo por kultura diverseco kaj partopreno de ĉiuj en la ciberspaco, organizita de UNESKO mem kune kun la Internacia Asocio de Franceparolantoj kaj de la Africa Akademio de la Lingvoj, kiu okazis la pasintajn 6-an kaj la 7-an de majo en Bamako ene de la preparaj kunvenoj de la dua Monda Pintkunveno de UNO pri la Socio de Informado.
Ene de sia interveno, la reprezentanto de ERA - probable la unua esperantisto invitita kiel referanto de UNESKO en kunveno je tia graveco -, memoriginte ke la malsukceso de la politikoj gxis nun celitaj  eĉ de tiuj pli akre protektivaj  je nacia kaj internacia nivelo por favori al multilingvismo, precipe en la amaskomunikiloj, devas esti lokaliziita ene de strategio kiu preskaǔ absolute nur deziras pligrandigi la lingvan oferton sen konsideri la peton pri simpliigo de la tutmonda komunikado, relanĉis esperanton kiel grandan homan teknologion kiu kapablas ludi rolon en la ofertado de la merkato de la lingvoj, analoge al tio kio estis farita dum la ĵusaj jaroj en la informadika kampo de la softvaroj kaj de la aktivaj sistemoj kiel linux (linukso).
Cetere, kiel jam antaǔ unu jarcento la Granda Magiisto Ĝuljo (itale: Giulio) Verne intuiciis la potencialon de esperanto en sia testamenta rakonto Studvojaĝo, en kiu li imagis ke ĝuste en Afriko la diversaj etnoj estis adoptintaj tiun homan teknologion anstataǔ iun komplikan mekanikan patentaĵon  simila al modernaj aǔtomataj tradukiloj  por solvi la problemon de la fluoj de translingva komunikado.
De tiu ĉi vidpunkto indas atententigi pri la intereso de certa nombro de afrikaj partoprenantoj, precipe en la akademia mondo, al niaj tezoj por solvi je la radiko la mankon de normoj, kaj ofte de alfabetoj, translingvaj inter la variaj lingvoj  ofte plejparte buŝaj  de la kontinento. Alia grava signalo estigita de nia partopreno estis la disponeblo, anoncita en mallonga intervjuo pere de Radikala Radio de la Asistanto de la Ĝenerala Direktoro pri la Sektoro de Komunikado kaj Informado de UNESKO Abdul Khan, por serĉi formojn de kunlaborado kun la Radikala Asocio "Esperanto" cele pligrandigi  pere de uzado de esperanto kiel pontolingvo kaj ekspluantante la reton de la Referentoj de UNESKO de la Asocio  la multilingvismon en la hejmpaĝoj kaj dokumentoj de la Organizo ekde tiuj de la sektoro kiu estas estrata de li.
Denove ERA plifirmigas siajn rilatojn kun UNESKO, fakte firmiĝante en siaj konfrontadoj kiel gvida asocio en la esperantista mondo, en momento en kiu, kiel rememoriginta per granda emfazo de la raprezentantoj de la Pariza Organizo dum la du tagoj de Bamako, la rolo de la Civila Socio
devus esti ĉiam pli plivalorigota en la malsamaj fazoj de elaborado kaj aplikado de ĉionkonsideraj politikaj strategioj. En tiu ĉi sensoERA ne maltrafos la okazon venigi al UNESKO siajn utiliajn proponojn por la Rekomendoj kiuj devos esti pridiskutataj rete dum la venontaj tagoj inter la pluraj partoprenantoj en la Konferenco de Bamako.

Romo, la 7-an de majo 2005

Novaĵoj: Achetitaj ekskluzive la traduk- kaj eldon-rajtoj de "Raporto Grin"

 Aĉetitaj ekskluzive la traduk- kaj eldon-rajtoj de "Raporto Grin"
 
"Esperanto" Radikala Asocio aĉetis la traduk- kaj eldon-rajtojn de "Raporto Grin", laŭ formatoj papera, informadika kaj telematika, por la lingvoj Esperanto, angla kaj itala.  
 
Temas pri grava ekonomika raporto pri instruado de fremdaj lingvoj, mendita al profesoro François Grin far 'Alta Konsilio pri Lernejo-Taksado' (Haut Conseil de L’evaluation de L’ecole), prezentita de profesoro Grin, docento pri lingvo-ekonomiko ĉe Ĝeneva Universitato, kun la titolo "La instruado de fremdaj lingvoj kiel publika politiko" (L'enseignement des langues étrangères comme politique publique).
 

 

La franclingva originalo troveblas enrete ĉe:
http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Grin.pdf .
 
La kontrakto estis parafita 2006-05-06.
 

Romo, 2006-11-22..24 'Ĝeneralaj ŝtatoj' de 'Internaciaj solidaro kaj kunlaborado'. Era partoprenas en la "Ĝeneralaj ŝtatoj de Internaciaj solidaro kaj kunlaborado", en Romo, 2006-11-22..24. Laŭ la organizantoj, la 'Ĝeneralaj ŝtatoj' intencas roli (por l

 ERA-AGADO: LA JUNAJ ITALAJ SOCIALISTOJ APROBAS ESPERANTISMAN ELDIRON.

Romo, 2006-07-10 .
'Federacio de junaj italaj socialistoj' (Fgs) alprenis - dum sia 4a kongreso, okazinta en Tivoli 2006-07-08..09 - 'esperantisman eldiron', per kiu:
- Oni petas tujan forigon de la trudo elekti la anglan lingvon kiel ununuran unuan fremdan lingvon, kion en Italujo enkondukis la lernej-reformo de la Berlusconi-registaro.
- Oni subtenas la leĝ-proponon (prezentitan fine de la pasinta leĝfara periodo, laŭ iniciato de �Esperanto� Radikala Asocio) por enigo de Esperanto en la aron de la lingvoj instrueblaj kiel dua fremda lingvo.
- Oni subtenas Eŭrop-skalan eksperimentadon de Esperanto.
En sia interveno ĉe la Kongreso, la Vic-sekretario de Era, Lapo Orlandi, dankinte Fgs ('Federacio de junaj italaj socialistoj') kaj ties plej altajn gvidantojn pro ilia ĵusa aktiva kunlaborado, memorigis, ke - danke al la tre serioze plenumita laboro de Era - 'Radikala partio transnacia' estis jam iniciatinta esperantisman kampanjon kaj, tra la jaroj, iginta siajn plej aŭtoritatecajn elstarulojn - kiaj la nun Eu-parlamentanoj Marco Pannella kaj Marco Cappato; kaj Emma Bonino, Ministro pri Eŭropaj aferoj - alpreni gravajn politikajn iniciatojn ĉe la Esperanto-fronto.Analoge, la Vic-sekretario memorigis la agadon kaj la sukcesojn de Era en la Itala kaj internacia kampoj, ekde la bataloj iniciatitaj kaj venkitaj ĉe Unuiĝintaj nacioj kaj Unesko.Ĉe la aprobo de la Eldiro, la ĵus-elektita Fgs-sekretario, Francesco Mosca, antaŭanoncis sian intencon en-Ttt- igi parton de la prikongresa dokumentaro ankaŭ en Esperanto."Temas - deklaris Giorgio Pagano - pri plua grava politika paŝo, post: tiu kun la Eŭropaj Verduloj en 2002; tiu de la Florenca 'Eŭropa socia forumo', en 2003; kaj tiu ĉe la Someraj Universitatoj de la Francaj radikaluloj en 2003 kaj 2004 (por ne mencii la Radikalan kongreson de Sofio en 1922). Kion Era donacas al la Esperantisma mondo, tuj antaŭ la Universala Kongreso en italujo."

Novaĵoj: Gheneralaj Shtatoj' de 'Internaciaj solidaro kaj kunlaborado'.

Romo, 2006-11-22..24

'Ĝeneralaj ŝtatoj' de 'Internaciaj solidaro kaj kunlaborado'.

Era partoprenas en la "Ĝeneralaj ŝtatoj de Internaciaj solidaro kaj kunlaborado", en Romo, 2006-11-22..24. Laŭ la organizantoj, la 'Ĝeneralaj ŝtatoj' intencas roli (por la ampleksa mondo el: Internacia solidaro; komitatoj kaj lokaj grupoj; asocioj; porkunlaboraj Nro-j; pac-movado; sindikataj fortoj; Universitatoj kaj Lokaj administrantaroj) kiel ŝanco por diskutadi kaj eltrovi objektivojn de nova komuna bazo por ŝanĝi la italan politikon pri paco kaj solidaro kaj pri daŭriva evoluo.

"Esperanto" Radikala Asocio


Associazione Radicale Esperanto
Esperanto Radical Association

Senza scopo di lucro dal  25 aprile 1987
O.N.L.U.S. dal 1998
Codice fiscale 97104360587
Organizzazione Non Governativa con statuto consultivo di categoria speciale, presso il Consiglio economico e sociale (Ecosoc) delle Nazioni Unite.
Conto corrente postale 60397007
Conto bancario presso Poste italiane IBAN:
IT07N0760103200000060397007
Associazione costituente del Partito Radicale
nonviolento, transnazionale e transpartito