Averto
  • JUser: :_load: Ne povis ŝargi uzanton kun ID: 43

ERA Novaĵoj (610)

ERA al la Asembleo de la Indignantoj

ERA al la Asembleo de la Indignantoj

Marco Cattaneo intervenis flanke de ERA vendredon la 11an de novembro en Placo de la Popolo al la Publika Asembleo de la Indignantuloj, movado, kiu starigis tendaron ekde la 15a de oktobro en Placo Sankta Kruco en Jerusalemo. Cattaneo parolis al la Asembleo pri la temoj de la lingva demokratio kaj de Esperanto kiel eŭropa federala lingvo.
“Ni vivas en Italio, en Eŭropo kaj en granda parto de la mondo procezon de koloniado, kiu, kontraŭe al la koloniado de la pasintaj jarcentoj, ne estas teritoria, sed realiĝas ekonomie kaj kulture. La tutmonda kapitalismo, kiu deflagracias dum ĉi tiu periodo, estas frukto de politika plano por trudi ĉi tiun tipon de ekonomia modelo en la tuta mondo, kaj kun ĝi trudi difinitan tipon de kulturo kaj pleje de lingvo, la angla lingvo, antaŭ kiu la eŭropaj ŝtatoj, Italio unue, memkolonias. Oni postulas la anglan nun jam ĉie, por trovi laborlokon, por eniri la universitaton kaj por kompletigi la akademiajn kursojn, sufiĉas diri ke la italaj instruistoj devas havi la ateston de nivelo B2 en la angla por obteni la ateston pri instrukapableco de iu ajn fako”, diris Cattaneo.
“Antaŭ tiu situacio mia konkreta propono estas la enigo de la Internacia Lingvo Esperanto, la plej simpla lingvo, kiun ĉiuj povas lerni, kaj kiu povas malfermi novajn vojojn eŭrope kaj monde. Pensu nur pri kiel estus pli simpla monde kunordigi la agadojn de movado kiel ĉi tiu, se oni alprenus la Internacian Lingvon por komuniki. Do mi estas ĉi tie por proponi al vi ĉi tiun alternativon, pli ol realigeblan, en mia nomo kaj en la nomo de Esperanto Radikala Asocio, al kiu mi apartenas, esperante ke ni povas starti kune vojon de kunlaborado, kiu portos nin al pli justa mondo, kie ĉiuj havos la saman rajton, kaj la saman kapablon, paroli, konfronti kaj debati kune la defiojn, kiuj atendos nin”, konkludis Marco Cattaneo.
La partoprenantoj al la Asembleo montris sin interesitaj kaj samopiniaj malfermi dialogon, kaj kunlaboradon, pri la temoj de Esperanto kaj lingva demokratio.

Romo, la 11an de novembro 2011.

Read more...

ERA prezentas la librojn Maskerado ĉirkaŭ la morto kaj Modernaj Robinzonoj de T. Soros la 4an de novembro en Romo

ERA prezentas la librojn Maskerado ĉirkaŭ la morto kaj Modernaj Robinzonoj de T. Soros la 4an de novembro en Romo

La 4an de novembro, je la dekdua matene, Esperanto Radikala Asocio (ERA) prezentas Maskerado ĉirkaŭ la morto kaj Modernaj Robinzonoj de Tivadar Soros en la sidejo de Via di Torre Argentina 76 en Romo. Post la projekciado de videa interveno de la filo George Soros, konversacias pri ili, kun la Sekretario de la Asocio Giorgio Pagano, la emerita Rektoro de la Universitato de Hartford Humphrey Tonkin, la akademiano kaj esperantisto Carlo Minnaja, la senatano Marco Perduca, vicprezidanto de la Radikala Partio kaj aliaj gravaj gastoj.

«Temas pri ege valora dokumento rilate al la tempoj, dum kiuj Esperanto estis ilo por foreviti la reĝimojn», eksplikas Pagano. «Hodiaŭ estas nepenseble fari objektivan pripensadon pri la estonto de la Internacia Lingvo sen klarigi, kiujn esperojn de paco kaj egaleco prezentis ĝi en la historio, ekde la holokaŭsto ĝis la nunaj tagoj. Estas ĝuste la tempoj de la holokaŭsto kiujn patro Soros, eskapinte el Hungario al Usono, rakontas en Maskerado, priskribante ĝin per la demokrata kaj egaleca lingvo iniciatita de L. L. Zamenhof, kies familio suferis la martiriĝon en geto de Varsovio, en Palmiry kaj en Treblinka».

«Neanstataŭebla libro, kiu poste estos senpage konsultebla en nia Biblioteko de la Neperforto, por doni al la novaj generacioj la plejan eblecon lerni la signifon de la nazifaŝista persekuto, de la milito kaj de la sovetia komunismo, sed ankaŭ sin demandi pri la valoro de la neperforto, pri la insidaj manieroj, per kiuj la reĝimoj kaj la diskriminacioj prezentiĝas kaj pri la nekompareblaj eblecoj de Esperanto kiel lingvo de la ‘homa specio’ kaj kiel granda atesto de la frateco inter la homoj, ke ĝi restas tia ankaŭ je la fono de la plej kruelegaj kaj neelteneblaj negacioj de la homa komunumo», konkludas la Sekretario de Esperanto Radikala Asocio.

Romo, la 2an de Novembro 2011

Read more...

Sporto, Pagano (Radikaluloj/ERA): Britio pro ekonomiaj interesoj partianiĝas kontraŭ EU supera potenco de la sporto

Sporto, Pagano (Radikaluloj/ERA): Britio pro ekonomiaj interesoj partianiĝas kontraŭ EU supera potenco de la sporto

Deklaro de Giorgio Pagano – Radikaluloj/ERA

"Britio, pro ekonomiaj interezoj, partianiĝas kontraŭ EU supera potenco de la sporto", deklaris Giorgio Pagano, Sekretario de la Esperanto Radikala Asocio.
"Nia kampanjo favore al la duobla flago estis komprenita de la eŭropa Parlamento. Multnombraj eŭropaj parlamentanoj, komencante ekde la italaj, kiuj prezentis favorajn amendojn, subtenas la alprenon de la duobla flago, nacia kaj eŭropa, dum la sportaj manifestacioj. La kalkulo de la medaloj ĉe la lastaj Olimpikoj rivelis Eŭropon, kiu, sinprezentante unuigita, estus sporta supera potenco tutmonda", esplikis Pagano. "La anglaj amendoj, tamen, kontraŭstaras ĉi tiun iniciaton akcentante la kompetentecon de la naciaj sportaj aŭtoritatoj. Oni referencas al ‘artifika trudordono de eŭropa identeco’. Kiel Radikaluloj, ni kontraŭas ĉi tiun persistan defendon de Eŭropo de la patrujoj kontraŭ la eŭropa patrujo, kiu estas transiranta gravan krizmomenton, kies radikoj estas rekonitaj ĉefe en gxia malunueco kaj diseriĝo", aldonis Pagano.
Koncerne ĉi tiun temon ni ne povas ne notigi la grandegajn ekonomiajn interesojn, kiujn Britio havas plutenante la nunan situacion de fragmentigo, ankaŭ el la sporta vidpunkto. La angloj eltiras, ekzemple, el la eksterlandaj rajtoj de la futbalo fakte sesoble pli ol nia lando, 562 milionoj kontraŭ 90. Ĉi tio okazas danke al la lingva monopolo kaj al la angleparolanta koloniado, kiu donas neegaligeblan avantaĝon al ĉiu ajn brita kultura produkto. Neniu meritokrata valoro en sporta kadro sukcesas kontraŭstari ĉi tiun mallojalan konkuradon. Ni subtenas Esperanton kiel federacia lingvo kaj la duoblan flagon dum la sportaj manifestacioj, por iu Eŭropa kun egalaj oportunecoj, kiu metas finon al Eŭropo de la ruzuloj", konkludis Sekretario de ERA.

Romo, la 30an de septembro 2011

Read more...

Letero de Giorgio Pagano por defendi la Esperanton en la Enspezagentejo

Letero al Direktoro de Il Sole 24 Ore kaj, por koni, al Direktoro de la Enspezagentejo Attilio Befera

Ĝentila Direktoro,
en letero de la unua de aŭgusto leganto plendas pri la menda sistemo de la Enspezagentejo, kiu estas disponebla ankaŭ en Esperanto, kaj li demandas, kiu decidis ĝin, kial kaj kiom ĝi kostis. Kiu ajn enmetis la Internacian Lingvon (nomatan Esperanto) en la mendaparatojn de la Enspezagentejo, li faris ege laŭdindan verkon kaj alpaŝis, eble la unua, pli kaj pli nepran revolucion en eŭropa ekonomio kun 23 oficialaj lingvoj kiu riskas la anglan koloniadon.
Ni Radikaluloj estas defendantaj, per engaĝiĝo rekonfirmata ankaŭ fare de Marko Pannella en Radikala Radio, la malfacilan esperantan batalon por la homaj ratoj, la paco, la lingva demokratio.
La subteno de la Enspezagentejo en la disvastigo de la Internacia Lingvo, eĉ se estus nur signalo ke ĝi volus protekti la italan lingvon kaj la naŭdek procentojn de la lingvoj en la mondo, kiuj riskas estingiĝi antaŭ la fino de la jarcento, estas grava kontribuo, kiu meritas la plej grandan publikecon.
Se la leganto maltrankvilĝas pri kostoj, mi informas lin, ke la tradukoj estis senpagaj, kiel ĉiuj esperantistaj operacioj ĉar ĝi estas memlernanta realo, kiu havas malantaŭ neniun fortan povon kaj klopodas memvole en nomo de la samaj idealoj, pli aktualaj ol la tiamaj, al kiuj Zamenhof strebis antaŭ 124 jaroj. Esperanto estas senpaga.
Se vere inter la legantoj de Il Sole 24 Ore estas iu interesita pri la kostoj de lingva komunikado, li devus prefere dokumentiĝi pri la kostoj de la angla, konsiderante ke la neangleparolantaj landoj de la EU elspezas 350 miliardojn da eŭroj jare (egala al 3 procentoj de la MEP de la tuta EU) por komuniki nur en la angla lingvo, kun la rezulto ke Britio ŝparas 18 miliardojn jare, ĉar, ekde 2004, ĝi nuligis la devigan studadon de fremdaj lingvoj en lernejoj, pro la fakto ke ĉiuj ja devas elspezi por lerni ilian lingvon. La Direktoro de la Enspezagentejo, spite al komentoj de tiuj, kiuj maltrankviliĝas pri kiom la ŝtato elspezis pro la senpagaj tradukoj en Esperanto, anstataŭ pensi pri la 60 miliardoj jare, kiujn Italio monpruntas sen redono al British Council, devas esti fiera esti la unua, post la Sankta Patro, kiu utiligas ĝin ekde 17 jaroj, iĝi iniciatanto de lingvo de la neperforto, de la samaj ŝancoj kaj de la dialogo inter la popoloj.
Li kaj Enspezagentejo havas nian aplaŭdon hodiaŭ kaj nian dankemon morgaŭ, kiam Esperanto estos LA internacia lingvo, ĉar la neangleparolantaj popoloj ekkonsciiĝos ke ne eblas vivtenadi sur propraj ŝultroj registarojn, kiuj propagandas la lingvan kulturan genocidon per la trudordono de la dominanta lingvo, dum ili estas perdantaj sian identecon.
Kiel radikaluloj, ni havas en nia historio la D.N.A.n de la socialaj kaj novigaj ŝanĝoj de la lando. Estus bone, ke la gejunuloj, la socialaj partoj, ĉiuj sciu ke Esperanto estas inter la unuaj de la listo de ĉi tiu jardeko. La konstruado (se ne nun, kiam?) de la Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo devigas ĝin.

Giorgio Pagano
Sekretario de Esperanto Radikala Asocio

Romo, la trian de aŭgusto 2011

 

Read more...

Napolo, Pagano (Radikaluloj/ERA): “Anstataŭ la anglajn indikojn, savu la italan kaj napolan lingvojn”

Napolo, Pagano (Radikaluloj/ERA): “Anstataŭ la anglajn indikojn, savu la italan kaj napolan lingvojn”

Deklaro de Giorgio Pagano – Radikaluloj/ERA

“Kial la angloj ne lernas la italan lingvon, anstataŭ inverse?”, demandas Giorgio Pagano, Sekretario de “Esperanto” Radikala Asocio.

“Iuj artikoloj denuncas la misfunkciadon de la komunumo de Napolo kaj la ‘ekstermediecon’ de la turistoj, kiuj ne trovas sufiĉe da informoj en angla lingvo nek en la instituciaj TTT-ejoj nek tra la urbaj vojoj. Sed oni ne pensas, tamen, ke ĝuste la bezono sin orienti en lando kun grandaj turismaj allogaĵoj estas plua motivo por lerni ties lingvon: ni stimulu tiakaze la italan lingvon, anstataŭ la anglan, kaj faru pli grandajn streĉadojn pro diskonigi nian lingvon eksterlande kaj relanĉi ĝin ankaŭ sur la nacia teritorio”, daŭrigas Pagano.

“Mi aldonis ke la napola lingvo, inkluzivita en la sud-itala lingvo, estas inter la agnoskitaj lingvoj fare de UNESCO en la Atlaso de riskantaj lingvoj, kies italan eldonon prizorgis ERA, tradukante ĝin ankaŭ en la hispanan, la portugalan kaj en Esperanton. Tial ni diras ne al la kultura kaj lingva genocido, kontraŭ la itala popolo kaj la napola granda kultura tradicio, ni diras jes al relanĉo de ambaŭ kaj al la lingva demokratio. Estas antaŭ ĉio por gardi la lokajn tradiciojn, ni proponas ekde ĉiam la solvon de Esperanto por transnacia komunikado: la komunumo de Napolo povus fariĝi alportanto de ĉi tiu novigo, favore al relanĉo de ‘partenopea’(napola) kaj parte eŭropea ekonomio en la institucia komunikado kiu ne eksigu, sed protektu la grandan krean italan kaj napolan tradicion”, konkludas Sekretario de ERA.

Romo, la duan de aŭgusto 2011

Read more...

Instruado, operativa renkontiĝo Radikaluloj (ERA) – MIUR pri kontraŭdiskriminantaj lingvaj politikoj de itala lingvo kaj lingva demokratio en Eŭropo.

Instruado, operativa renkontiĝo Radikaluloj (ERA) – MIUR pri kontraŭdiskriminantaj lingvaj politikoj de itala lingvo kaj lingva demokratio en Eŭropo

Je la 11.45 matene fermiĝis hodiaŭ la operativa renkontiĝo inter Sekretario de Esperanto Radikala Asocio (ERA) Giorgio Pagano, Vicministro Giuseppe Pizza kaj Ĝenerala Direktoro pri la Internaciaj Aferoj de la MIUR Marcello Limina pri la defendo kaj la relanĉo de la itala lingvo kaj la subteno de la lingva demokratio en Italio kaj en Eŭropa Unio, post la jam okazinta renkontiĝo en aprilo kun radikala senatano Marco Perduca.

ERA donis al MIUR ekzempleron de la libro de François Grin pri la kostoj de la lingva politiko en EU, aldonante la favoran raporton pri la eksperimentado de la Internacia Lingvo (nomata Esperanto) eldonita fare de Ministerio pri Instruado en 1995. Koncerne ĉi tiun temon, la Sekretario de la ERA petis al MIUR remalfermi la pripenson pri la Internacia Lingvo kaj startigi pilotprojekton de eŭropa kaj transnacia eksperimentado de Esperanto.

Vicministro Pizza kaj Ĝenerala Direktoro Limina akordiĝis krome pri la malegaleca situacio, en kiu la itala lingvo troviĝas en la Eŭrop-Unia kunteksto, aparte pro la premo favore al trilingvismo kaj la ĉiam pli ofta uzado de la nura brita lingvo. Do naskiĝis la hipotezo de kunveno, kiu analizu la pure ekonomiajn karakterizojn de la lingva malegaleco kaj ilustru, laŭ la lingva politikoj, kiun oni alprenas, kiuj, sur kiuj frontoj kaj kiom da estas la uloj, kiuj eltiras pli aŭ malpli grandajn profitojn dum la tempo.

Romo, la 29an de julio 2011

Read more...

Lingvoj, Pagano (Radikaluloj/ERA): “Esperanto finas 124 jarojn, datreveno inter perforto kaj lingva asimiliĝo”

Lingvoj, Pagano (Radikaluloj/ERA): “Esperanto finas 124 jarojn, datreveno inter perforto kaj lingva asimiliĝo”

Deklaro de Giorgio Pagano - Radikaluloj/ERA

“Esperanto finas hodiaŭ 124 jarojn: datreveno plenuminta en la perforto kaj en la lingva asimiliĝo”. Ĝin deklaras Giorgio Pagano, Sekretario de “Esperanto” Radikala Asocio.

“La 26an de julio 1887 L. L. Zamenhof eldonis la unuan libron de Esperanto. La datreveno falas ĉi tiun jaron preskaŭ kunece kun la atenco en Oslo: ĝi estas okazo por pensi pri tio, kion ni lernis per la leciono de neperforto kaj per la idealoj de universala dialogo, sur kiu Zamenhof konstruis sian lingvon por la egalaj ŝancoj”, daŭrigas Pagano.

“La lingva asimiliĝo fare de la dominanta kultura grupo alvenis al la fina fazo, al tiu en kiu la popoloj estas feliĉaj de rezigni pri sia identeco favore al la tiu altrudita de la propagando iluziiĝante iĝi similaj al la dioj kaj sidi dekstre al la Patro. Ni bezonas lingvan demokration kaj Esperanto estas la unika komunika vehiklo, kiu povas garantii egalajn ŝancojn kaj respekton pri diversecoj en logiko de dialogo, de neperforto kaj de urĝeco de Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo, kiel nukleo de neperforta eksportado de la demokratio”, konkludas la Sekretario de ERA.

Romo, la 26an de julio 2011

Read more...

Peruĝo-Asizo, la Esperanto Radikala Asocio aliĝas al Marŝo de Paco

Pagano (Radikaluloj/ERA): «Necesas trapasi de la vortoj ‘paco’ kaj ‘neperforto’ al la lingvo de paco kaj de neperforto»

Al la Marŝo de Paco Peruĝo-Asizo, invitita de la Neperforta Movado, aliĝos ankaŭ la Esperanto Radikala Asocio, kiu proponis la temojn «Eŭromediteranea laboro – transnacia lingva demokratio» kaj «Esperanto neperforta lingvo de paco: kial, kion, kiel» al la nacia prepara seminario, kiu okazis en Peruĝo la 1an kaj 2an de julio.

«La angleparolantaj potencoj estas prenantaj la tutan profitcelan mondon: ni ne povas donaci al ili ankaŭ la neprofitcelan», deklaris Sekretario de la Esperanto Radikala Asocio. «Necesas trapasi de la vortoj ‘paco’ kaj ‘neperforto’ al la lingvo de paco kaj de perforto, kaj ni devas surpreni la respondecon relanĉi, en ĉi tiu kvindekjara datreveno de la Marŝo, fortan novigan kaj alternativan rolon de neperforto en komunikado. En ĉi tiu, Esperanto, internacia lingvo de ĉiuj, estas la lingva enkarniĝo de la omnikratio teoriigita de Capitini».

«Mi persone samopinias pri la fakto ke la temo de la lingvo estas unu el la kulturaj nodoj, krom politiko-ekonomiaj, kiujn ni devas alfronti», klarigis Flavio Lotti en la elsendo fare de la Esperanto Radikala Asocio por Radikala Radio, «Democrazia Linguistica.it». «Aliflanke mi diras ankaŭ, ke ĉi tiu estas demando, kiu kunigas la nordon kaj la sudon de la du bordoj de la Mediteraneo, ĉar la alia duono de la mediteranea loĝantaro, kiu estas araba popolo, depostulas la uzadon de la araba lingvo».

Romo, la 5an de julio 2011.

Read more...

Beatigo Wojtyla, Giorgio Pagano:«Feliĉaj pro nia esperantista atesto kaj ne nur pro tio»

Beatigo Wojtyla, Giorgio Pagano:«Feliĉaj pro nia esperantista atesto kaj ne nur pro tio»

Deklaro de Ĝorĝo Pagano – “Esperanto” Radikala Asocio

«Ni estas feliĉaj pro la fakto ke ni atestis le subtenon de la Internacia Lingvo fare de Johano Paŭlo II», deklaris Ĝorĝo Pagano, Sekretario de la Radikala Asocio “Esperanto”.
«Levi nian bendafiŝon “Vivu la papo esperantista” ankaŭ en esperanta kaj angla lingvoj tra la fluo de la beatigo estis por ni multe pli ol iu simpla “mi ĉeestis”. Ni riliefigis fundamentan aspekton por milionoj da personoj en la mondo de unu el la plej gravaj figuroj de la dudeka jarcento, ene de neripetebla historia momento», daŭrigis Pagano.
«Mi devas aldoni, ke inter ni Radikaluloj kaj Johano Paŭlo II estis ĉiam bona rilato, ankaŭ kun “la amiko” Marko Pannella kiel li foje diris. Mi rememoras la proksimecon kontraŭ la malsato en la mondo kaj la mortpuno, por la internacia tribunalo kontraŭ la militkrimoj. Estis devige do atesti tiun ĉi proksimecon. Poste estis plia emocio povi foti nian bendafiŝon apud tiu de Solidarnoŝ, por kiu Wojtyla faris tiom multe kaj kontraŭ la pola diktaturo.
Nia esperantista bondeziro nun estas povi daŭrigi aktivan kaj partoprenantan dialogon kun la Eklezio kaj la katolikaj lernejoj favore de la malfacila vojo de la Internacia Lingvo».
 
Romo, la 1-an de majo 2011
Read more...

La 1an de majo: manifestacio de atesto por la Beatigo de la Papo esperantista.

Manifestacio de atesto por la Beatigo de la Papo esperantista.

La 1an de majo ni esperas ĉeesti multnombre je la beatigo de Johano Paŭlo la 2a, por atesti lian atenton al la Lingvo Internacia kiel elemento de unuigo paciga kaj neperforta inter la popoloj.
Papo Woityla kapablis doni lingvan esencon, pere de sia apogo al esperanto, al vortoj kiel paco, dialogo, neperforto. Vortoj, kiujn la kristanoj povas kompreni danke al idealoj de toleremo kiuj, precipe ekde la pasinta jarcento, puŝis ilian religian komunumon al dialogo kun la aliaj.
La aktivado de la Papo por esperanto ne limiĝas al lingva novigo en konfesia kadro, sed ĝi havas signifon de paco kaj toleremo rilate al la kultura diverseco de ĉiuj popoloj.
Woityla estis la unua Papo kiu disdonis la benon ‘urbi et orbi’ esperante, en 1994, dum Pasko, efektiviĝante la aŭspicion kiun la Radikala Partio sendis al li en letero subskribita de Emma Bonino, Marco Pannella, Ottavio Lavaggi, Olivier Dupuis kaj, evidente, mi mem. Enigante tradicion, kiu ankoraŭ hodiaŭ daŭras sub la papregado de Benedikto la 16a”.


Ĉu vi ĉeestos? Bonvolu anonci vian ĉeeston ĉi sube.
__________________________________
Giorgio Pagano
Sekretario de “Esperanto” Radikala Asocio.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

"Esperanto" Radikala Asocio


Associazione Radicale Esperanto
Esperanto Radical Association

Senza scopo di lucro dal  25 aprile 1987
O.N.L.U.S. dal 1998
Codice fiscale 97104360587
Organizzazione Non Governativa con statuto consultivo di categoria speciale, presso il Consiglio economico e sociale (Ecosoc) delle Nazioni Unite.
Conto corrente postale 60397007
Conto bancario presso Poste italiane IBAN:
IT07N0760103200000060397007
Associazione costituente del Partito Radicale
nonviolento, transnazionale e transpartito