ERA Novaĵoj (610)

23.000 $ por ke okazu tio, kio ne okazis dum 128 jaroj. Ĉu vi partoprenas?

23.000 $ por ke okazu tio, kio ne okazis dum 128 jaroj. Ĉu vi partoprenas?

Malfermita sur life.indiegogo.com la tutmonda kampanjo de memfinancado.

Per la esenca helpo de multaj el la Permanentaj Misioj kaj de organizoj akredititaj ĉe Unuiĝintaj Nacioj ni plilarĝigis la sferon de la homaj rajtoj en la mondo, ekde la moratorio pri mortopuno ĉe la internacia tribunalo kontraŭ militkrimoj, al la malpermeso de virina generila mutilado.

Hodiaŭ afirmi demokration, neperforton kaj internacian lingvan justecon estas ne plu prokrastinebla celo. Urĝas estingi la fajrojn kiuj estas furiozantaj en la mondo. Incendio inter popoloj, individuoj, religioj, kaj aserti la rajton de la popoloj kaj de la homo je komuna lingvo de la homa raso.

Ĉiuj bestaj specioj havas komunan lingvon, eble eĉ la plantoj ... La homa specio ne! Sed malgraŭ havante nek flugilojn nek brankojn, nek aparte fortajn krurojn, hodiaŭ la homo vojaĝas tra spaco, alsupreniras en la profundojn de la maro, kuras rapide surgrunde pli ol ajn alia vivanta estaĵo sed, fakte, ĝ i ne havas komunan lingvon kiel homa speco kaj, ne havi ĝin, devigas ĉiun popolon suferi lingve la leĝon de la "pli forta" kiu, ofte, volas elstariĝi kiel "la pli ĝusta".

Lingvo de la Unuiĝintaj Nacioj kiu, simple, rapide kaj kun senso de justeco, iĝu apoganto de emancipiĝo, de paco kaj frateco, de neperforto, por nova erao de monda evoluo.

Tiuj ĉi ne estas nur "belaj vortoj", tial ke ni jam komencis, kun sukceso, la aplikon de du deklaracioj, unu parola kaj unu skriba, al ''Altnivela Politika Forumo pri Subtenebla Evoluo", rilate al la "celoj de la jarmilo "post-2015.

La Altivela Politika Forumo 2015 okazos de la 26-a de junio al la 8-a de julio ĉe la Unuiĝintaj Nacioj por NRO kiuj montris intereson kaj estas akredititaj, kaj poste sekvos, ĉiam en rilato kun la celoj difinendaj por la daŭrigebla evoluo post-2015, aliaj eventoj, kiaj la Jara Ministeria Revuo, kun la daŭrigo de interregistaraj intertraktadoj ĝis la 31-a de aŭgusto por antaŭenigi la finan Pintkonferencon de la Unuiĝintaj Nacioj por la adopto de la evoluprogramo post-2015 fine de septembro.

Ambaŭ intervenoj, parola kaj skriba, estas jam akceptitaj fare de la UN-sistemo en preparado por la kunveno. Nun ni devas informi la aliajn organizojn, petante ilian apogon kaj / aŭ dialogon, krom informi la Misiojn de pluraj landoj petante egale dialogon, sed, ĉefe, la emon apogi la tezon prezentitan de RRNTT por la interregistara renkontiĝo en la unuaj tagoj de julio.

Por certigi pacon, fratecon kaj bonfarton al la homaro la gepatra organizaĵo de la Unuiĝintaj Nacioj, la Ligo de la Nacioj, vidis labori dum la unuaj du Ĝeneralaj Asembleoj la delegitojn el Brazilo, Belgio, Ĉilio, Ĉinio, Kolombio, Ĉeĥoslovakio (nun Ĉeĥio kaj Slovakio), Haitio, Italio, Japanio, Hindio, Persio (nun Irano), Pollando, Rumanio kaj Sudafriko por antaŭenigi solvojn kiuj sugestis al la Ligo de Nacioj rekomendi universale la instruadon de Esperanto en la lernejoj kiel internacia helplingvo.

La plejmulto de la Membroŝtatoj estis en favoraj al la adopto de la Internacia Lingvo (nomita Esperanto) kiel laborlingvo, tamen la vetoo de Francio (la franca estis la lingvo de diplomatio en tiuj jaroj) malhelpis la realigon de tiu projekto, sed, ĉiukaze, en 1922 la Ligo de la Nacioj aprobis unuanime dum ĝia tria Ĝenerala Asembleo la raporton pri Esperanto kiel Internacia Helplingvo kiu vidis ankaŭ la konvinkitan apogon de Lordo Robert Cecil, ordenita per la Nobel Pacpremio en 1937.

La 27an de aprilo 2015 ni reprenis tiun iradon al la Unuiĝintaj Nacioj kaj, nun, tio kion ni urĝe bezonas estas ekonomia helpo kiu kapabligos nin daŭrigi la lanĉitan iniciaton: kontakti pere de fakso, retpoŝto, telefono kaj klopodi renkonti fizike en Novjorko la 193 permanentajn Misiojn kaj la pli ol 140 NRO akredititajn ĉe ECOSOC de la Unuiĝintaj Nacioj kaj ekspliki la motivon pro kiu ni, la homa speco, bezonas komunan lingvon. Tuj!

Kampanjo Neperforta Radikala transnacia kaj transpartia Partio kaj onlus de ERA

https://life.indiegogo.com/fundraisers/esperanto-as-right-of-the-human-species-to-onu--2

Read more...

Pierre Brasseur pri "Rome & You"

Pierre Brasseur, leganto kaj kolumnisto de www.francophonie-avenir.com dividis kun ni siajn zorgojn kiel turisto kiam li eksciis pri la elekto de la urbodomo de Romo ŝanĝi la simbolon de la urbo per la fifama Rome&You, pri kiu ni vaste debatis sur ĉi tiuj paĝoj.
Dankante lin publike pro lia afabla interveno, ni publikigas ĉi tie lian e-poŝton kaj lian tutan artikolon.

Kvankam ĝi estas en la franca, mi ofte legas liajn artikolojn, ĉar mi tre bedaŭras la danĝeron de la unilingvismo angla. Cetere, mi jam verkis kelkajn artikolojn pri la franca situacio. Ĉi tiun fojon, mi volas reagi al la nova slogano de la urbo de Romo, kiel li ĝin legos. Mi faras ĝin iom malfrue. Mi rekonas tion. Mi pardonpetas pro miaj eraroj kaj pro la malriĉeco de mia itala ... Sed vi havus la deziron publikigi mian tekston (kion mi akceptus kun plezuro ), ne estus necese korekti ilin ĉiujn, ĉar ĝi montras ke tiu ĉi slogano malplaĉas ankaŭ al iuj turistoj.

Rome&You: kion pensas turistoj pri ĝi?

Kutime, mi ne volas eniri en la italajn aferojn, ĉar mi ja ne estas italo, sed franco. Tamen, ĉi tiun fojon, al mi ŝajnas havi la rajton reagi, ĉar la nova slogano de Romo estas konceptita ĝuste por fremduloj kiuj venas al Romo; por komplezi ilin, oni diras, doni al ili pli modernan bildon pri la ĉefurbo.

"Estas hororo," diris al mi kelkaj amikoj enamiĝintaj por Romo kiam mi parolis al ili; "hororo kaj eraro," kaj ankaŭ: "ne estas la Romo kiun ili amas, kiun oni neniam diras en la angla."

Vi diros al mi: "kompreneble, sed vi estas fremdulo kiu parolas nur iomete la italan, dum la plejparto de la turistoj bezonas la anglan kiam ili venas al Romo.»

Esta vere, sed tiu ĉi argumento ne sufiĉas. Fakte, multaj vojaĝantoj volas senti la realaĵon de la lando kiun ili vizitas, kaj do ili volas aŭdi kaj legi la lokan lingvon, eĉ se ili ne konas ĝin kaj se, dirinte "bonan matenon, sinjoro", necesas paroli al ili en alia lingvo.

Tiel la slogano " Rome&You " ne ŝajnas al ni necesa, tamen stranga. Ĝi donas malsaman bildon pri Romo kiun ni ŝatas, kaj ĉefe bildon falsan, kvankam ĝi estas konceptita por doni, male, malvarmetan bildon. Kia ideo! Romo ne estas kaj neniam estos malvarma celloko. Ĝi estas tro kara kaj tro kultura. Tiel la slogano " Romo & You " ne sajnas necesa , tamen stranga . Gi donas malsaman bildon de Romo kiu ni satas , kaj cefe falsa , kvankam gi estas desegnita por doni , kontraue , malvarmeta bildo . Kia ideo! Romo ne kaj neniam estos malvarma celloko . Si estas tro multekosta kaj tro kultura. Ĝia historio estas ĝuste tio kio altiras la turistojn. Kial vi volas ŝanĝi ĉi tion?

Estas ankaŭ danĝere. Tiu ĉi senutila angla lingvo kaj tiu ĉi malvarmeta bildo efikas nur por ke Romo estu simila al ĉiuj aliaj turismaj cellokoj en la mondo. Tio kio estas ĝuste Romo ne plu aperas. Kvazaŭ ĉiuj urboj estu amuziĝ-parkoj, kie la homoj serĉas nur la amuzon. Kvazaŭ ni aliaj, la turistoj, estus infanoj. Aŭ kvazaŭ se turistoj, kiuj estas tiaj, estus pli gravaj kaj respektindaj ol la aliaj.Cetere, estas vere turistoj kiuj komencas sian tagon kun english breakfast (briteca matenmanĝo), kiuj venas al Romo ĉar oni devas "fari" Romon, kaj kiuj finas la nokton en nokta diskoteko. Sed mi ne povas kredi ke ili estas la plej multnombraj turistoj, aŭ ke ili estas la plej gravaj.

Male. Turistoj kiuj amas kaj konas Italion, kien ili ofte revenas, estas ĝuste tiuj kiuj helpas al ĝi brili en la mondo. Ili verkas pri Romo, ili parolas pri ĝi al siaj geamikoj, sed estus risko ke ili faros tion iom malpli se Romo estus Rome. 

Bedaŭrinde, tiu ĉi slogano malestimas ĉiujn fremdulojn kiuj amas Romon, kiuj penas paroli iom itale, kiuj respektas la italojn kaj ilian lingvon. Ĝi favoras anstataŭ mallaboremulojn. Ĝi estas konceptipta por ili, nur por ili - kiel Italio estus kolonizita.

Vi ankaŭ memoru ke la lingvo de la turismo ne estas la angla, sed la lingvo de la turisto. Kaj ke la angla ne estas "la" internacia lingvo, kvankam multaj homoj pensas tion; estas multegaj lingvoj en la mondo, inter kiuj la itala, kiu ne estas malpli bela aŭ prezisa.

Do li eraris, la urbestro de Romo, eraro kiun ne nur bedaŭras iuj faŝistoj italaj, sed ankaŭ multaj eksterlandanoj, kiuj, tamen, volas batali kontraŭ la faŝismo de la unulingvismo.

Tio ĉi, fine, ne estas tiel stranga: la urbestro speciale faris la eraron aŭskulti unu el tiuj specialistoj de komunikado kiuj opinias ke la angla estas la lingvo internacia kaj ke ĉiuj eksterlandanoj volas paroli ĉin ĉiam. Sed li ne helpas Romon, se entute via ĉefurbo volas iĝi la nova Disneyland.

Read more...

Renzi estas detruanta tion kio restas de la Itala monda kultura potenco.

Renzi estas detruanta tion kio restas de la Itala monda kultura potenco.

Rimarko de Giorgio Pagano pri aspekto serioze ignorita de DDL "Bona lernejo " diskutitata en Parlamento.

En la "Leĝpropono pri la reformo de la nacia sistemo de eduko kaj trejnado, kun respondeco por la reorganizo de la leĝoj validaj" je la artikolo 2, oni parolas pri CLIL, Enhavo Lingvo Integrated Learning, en la angla por ke itallingvuloj ne komprenu pri kio temas, nome la plena efektivigo de deviga edukado, de elementa lernejo ĝis mezlernejo, de ĉiu ajna afero en la angla lingvo kun la escepto de la itala lingvo kaj literaturo provizante eĉ por bazlernejaj instruistoj dungigon de denaske angleparolantoj aŭ por la provizo de taŭgaj servoj.
La adopto de la metodo CLIL kaŭzos perdon de scio en la itala, sistemmaniere, estas farita de registaraj institucioj kiuj devus konstitucie defendi kaj sekurigi la estontecon de nia kulturo, al kiuj aldoniĝas la Politekniko de Milano, kie la instruado / lernado de la itala anstataŭiĝas pere de la angla lingvo subfosante la homajn rajtojn de la italoj kaj malpermesante la instruadon / lernadon en la lingvo de la Konstitucio de la Respubliko.Ne plu temas pri lernado de fremda lingvo, sed prefere pri sistema celado de anglalingva naciigo de Italio, erodado pli forta kaj ripetita de la itallingva suvereneco en Italio, kiu, jam nun, havas la framojn de tipa lingva kaj kultura genocido, same kiel estis farita historie de la kolonianoj kontraŭ la indiĝenaj popoloj kaj malplimultoj.
Antaŭ ol preni tiujn ĉi gravajn decidojn, neniu ajn analizo de soci-ekonomia trafo estas farita, malgraŭ elstaraj ekonomikistoj en 2006 jam estimis la koston de la angligo en € 900 jare por ĉiu itala civitano kaj ŝparadojn por Britio, kiu ne instruas ajnan fremdan lingvon, en ĉirkaŭ 18 miliardoj da eŭroj; neniu analizo de la lezo de la homaj lingvaj rajtoj, kiel oni eĉ ne pensis al kiom tiuj ĉi elektoj neeviteble kuraĝigas la dungadon de fremdaj laboristoj kaj de denaskaj angleparolantoj je malprofito de la italoj, induktante ankaŭ la junajn italojn, mense manipulitajn ekde frua aĝo, ne nur resagnicii al elmigrado, sed antaŭvidite senti sin, eĉ juste, malsuperaj al siaj denaskaj anglelingvaj samaĝuloj, kiuj ne lernas iun ajn fremdan lingvon.La natura konsekvenco de ĉi tiuj operacioj estas, ke universitatoj de la tuta mondo laŭgrade ne plu instruos la italan lingvon kaj literaturon ĉar ja ne plu havus sencon studi lingvon kiun ĝia popolo mem referencas ne plu bezonata. Eŭropaj Tribunaloj de Justeco komencus konsideri artifikaj apelaciojn prezentitajn de Italio kontraŭ la anglo-franca-germana trilingvo, vidinte ke Italio mem, klare, persekutas la iompostioma anstataŭigon de ĝia lingvo per la angla kun la celo fari de ĝi apendicon, transmaran kolonion de anglalingvaj nacioj.Tiu ĉi reganta klaso lingve koruptita kaj koruptanta devas kompreni ke ni estas suverena ŝtato ne por vendo kaj ke nia kulturo valorega devas esti respektata, protektata kaj promociata.
Ni ne plu volas esti regatoj al kiuj la korupta politika klaso scias nur lingve proponi mediokrecon kiun ili unue enkorpigis kaj personigis.
Ni volas esti teamo, grupo, italoj en Italio kaj en la mondo, kiuj volas konkurenci tutmonde kun sia propra historia identeco, malĉefa kaj dua al neniu alia.Ni volas fari ĝin realigante ĉiujn pretendojn kiujn leĝoj rajtas fari, la "Tion petas Eŭropo de ni" devas fariĝi "Ni obtenu ĝin de Eŭropo", postulante financajn kompensojn kaj administrajn dispoziciojn de Eŭropa Unio por la efikoj de lingva diskriminacio farita kontraŭ Italio, kun ĝia angl-franc-germana trilingva sistemo, kaj postulante tujan plivastigon de demokratio en la laborlingvoj kun la itala kvara laborlingvo en la EU-institucioj.Ni volas fari ĝin pere de la adopto de eŭropa federacia lingvo kiu protektu la kontinentan kulturan biodiversecon kaj tiun de la planedo kontraŭ tio kio estas hodiaŭ vera anglalingva atako al la mondo.Ni volas fari tiel postulante la tujan forigon de la reĝimo de la CLIL entenata en la Leĝa propono sub diskuto kaj invitante lernejojn kaj instruistojn realigi civilan malobeon kontraŭ subpremado kaj anglalingva okupado en nia lando.Ni volas fari ĝin kune kun la 80 milionoj de la itala diasporo en la mondo, al kiu oni devas adicii la potencialon katolikan - kiu havas sian "Mekko-n" en Romo – atiginte pli ol unu miliardo kaj 230 milionoj da fideluloj; ni volas fari ĝin kun la helpo de Papo Francisko, granda gardisto de la itala lingvo en la Eklezio kaj en la mondo.Ni volas fari tion kun la miliardo kaj 370 milionoj da homoj interesitaj al dialogo, kreskado, serĉado proksimecon kaj ankaŭ komercado, en la itala.

Read more...

ERA sendis la jenan leteron al Sankta Patro okaze de la sanktuligo de papo Johano Paŭlo II.

ERA sendis la jenan leteron al Sankta Patro okaze de la sanktuligo de papo Johano Paŭlo II.

Subjekto: Sanktuligo de Papo Johano Paŭlo II, la Papo de Esperanto (ankaŭ).

Eminentega Sankta Patro, estas ankoraŭ radikalulo kiu hodiaŭ "ĝenas", radikalulo fastanta ekde 15 tagoj favore de la itala lingvo. Jes, ĝuste favore de tiu itala lingvo, per kiu Vi amas tre multe esprimi vin, sen kiu ni italoj ne estus popolo. Oni scias, kiam la Profito ne estas "konvena" por submeti popolon masakrante la korpojn, por certigi al si multe pli grandajn gajnojn ol pere de geografia konkero de iliaj teritoioj aŭ de ilia sklavigo, oni atentas al iliaj mensoj, bombardante ilin fare de la armiloj de la amasa konvinkigo - la amaskomunikiloj - kaj, pere de la mortigo de la lingvo, oni certigas al si ĝian finan neniigon.

Nu por garantii la lingvan dominadon de la angla oni alvenis, en Italio, al la punkto malpermesi instrui en la itala, kiel en la kazo de la Politekniko de Milano, apogita de la Ministerio de Edukado kaj de la nuna ministro Stefania Giannini, problemo kiu estas precize la kialo de mia malsatstriko.

Tamen, okaze de Pasko de 1994, ĝuste 20 jarojn antaŭe, por eviti precize tion, kio estas okazanta hodiaŭ al la lingvo de la itala popolo (kaj ne nur al ĝi), konsiderante la sentemon de la pola papo pri la temo, kune kun Marco Pannella kaj Emma Bonino mi adresis al Johano Paŭlo II la inviton por ke li inkludu Esperanton inter la lingvoj de la kutima gratula mesaĝo, kiel la lingvo de neperforto, de paco kaj de dialogo inter malsamaj kulturoj kiuj, kontraŭe, riskis perei sub la inundo angleparolanta. Signalo plia kaj konkreta, fakte, favore de tiuj, kristanoj aŭ ne, kiuj laboras por la kompreno kontraŭ la malamo, por la dialogo kontraŭ la perforto.

Nu la "miraklo" okazis kaj, unuafoje, en Placo Sankta Petro resonis la gratulaj vortoj de Pontifiko en Esperanto. Kaj ili ankoraux resonadis dum la tuta Papregado de Karol Wojtyła kaj de Jozef Ratzinger .

Ĉi tie, mi petas, Sankta Patro, rememori ankaŭ tion dum la ceremonio de kanonizado de Johano Paŭlo II, tiun malgrandan sed signifoplenan helpon donitan de Papo Johano Paŭlo II kaj daŭrigitan de la Papo Emerita, apoge al komuna lingvo de la homaro kiel komuna raso.

Ni estos en Placo Sankta Petro, mi esperas videblaj ankaŭ de Vi, kun tolostrio kun la bildo de Johano Paŭlo II benanta kaj la vortoj

W LA PAPO ESPERANTISTA!

Bonvolu plezure akcepti, Via Sankteco, la certigo de mia plej alta Estimo kaj miajn plej respektoplenajn Salutojn,

La Ĝenerala Sekretario de la Esperanto-Radikala Asocio,

Giorgio Pagano

 

 

 

 

Read more...

Sanktigo de la Esperantista Papo: ERA estos tie. Kaj vi?

Sanktigo de la Esperantista Papo: ERA estos tie. Kaj vi?
«La 27-an de aprilo la Radikala Esperanto-Asocio estos en Placo Sankta Petro por la sanktigo de papo Johano Paŭlo II». Deklaras ĝin Ĝorĝo Pagano, Sekretario de la Radikala Esperanto-Asocio.
«Okaze de Pasko 1994, la Radikala Partio kaj la Radikala Esperanto-Asocio turnis sin al la papo alvokon por ke li inkludu esperanton inter la lingvoj de la kutimaj salutoj, kiel lingvo de paco kaj dialogo inter malsamaj kulturoj. La Sankta Patro akceptis la aŭspicion kaj iniciatis tradicion poste daŭrigitan de papo Benedikto XVI, interrompitan fare de papo Francisko, kiu privilegias la italan lingvon el ĉiuj aliaj. Tio ĉi fakto - rimarkas Pagano – konsiderante la lingvan genocidon kiuj la ministroj pri edukado estas certigantaj al la lingvo de la itala popolo, estas nepre oportuna», klarigas Pagano.

info[at]eraonlus.org

Read more...

Esperanta Civito en senpera reta elsendo.

Esperanta Civito en senpera reta elsendo.

Esperanta Civito. La komunumo subjekto de internacia juro formita laŭ jus sermonis.
Merkredon, la 12an de Februaro 2014, je la 17:00. Salono de Via Torre Argentina n-ro 76 ,Romo.

Jus sermonis. Jes, ne estas nur "jus Sanguinis", "jus soli" aŭ "jus fidae" sed la komunumoj ekzistas ankaŭ surbaze de "jus sermonis", tio estas la kundivido de lingvo kaj kulturo.
Sur Jus sermonis estis fondita Esperanta Civito (Civito esperantista ni povus diri) kolektivo suverena, demokrata kaj federacia, fondita en la malfruaj 90aj jaroj en Svisio kaj strukturita kiel subjekto de internacia juro sen teritorio.
La exKonsulo (ia prezidanto de la respubliko esperanta) Georgo Silfer parolos pri ĝi kune kun Georgo Pagano, kiu enkondukos kaj prezidos la eventon, kaj kun la fakulo pri Vatikano (kaj tiel ankaŭ spertulo pri jus fidae) Jozefo Di Leo.

ATENTU! Por tiuj kiuj ne estas en Romo aŭ ne povas ĉeesti persone, la evento povos esti sekvata kunektante sin al retejo ĉe
http://www.radioradicale.tv/servizio?s=video-3&n=pagano&c=diretta
(itala lingvo)

Read more...

Krizo, Pagano (Era): Ni decidis ke ni ne plu havas valoron kaj nin prostituas al la angla lingvo.

«Antaŭ longa tempo super Corsera, Galli Della Loggia demandis sin se Italio servas ankoraŭ al io kaj ne; se ni povus eĉ imagi, kiel nacio, havi vokon, sian destinon, kaj fine, kiel povus esti lia rolo en kaj por la mondo.

Neniu dubo la redaktilo de la Corriere prenis kio estas unu el la plej urĝaj aferoj por pritrakti - diras la Sekretario de la Radikala Esperanto Asocio, Giorgio Pagano - Kio ke ne ŝajnas kompreni estas ke la italoj decidis ne mencii ion de la kiam ili elektis vendi sian lingvon, italan lingvon, prostituanta gxin al la angla lingvo.

Kio ke eskapas al Galli della Loggia, kaj ne nur al li, estas ke la kulturo kaj la identeco de iu popolo estas kerne ligitaj al lia lingvo, kaj decidi rezigni la instruadon en ilia propra lingvo por alpreni iun de aliaj, kiel oni faras en multaj italaj universitatoj ekde la Politeknika de Milano, estas kiel rezigni siajn historion, iliajn originojn kaj lian estontecon rolon en la mondo».

Kio ke ni faras estas la detruo de la instruado en nia lingvo, ĝi devigas niajn lernantojn, transformitajn en "angla faŝisto-knaboj", forlasi siajn studojn, se ili volas formi en la itala lingvo.

Do, kio estas la uzo de la Italio se ni decidas instrui en la angla lingvo? - diras la radikala direktisto - Ne nur tio, fakte, la itala lingvo estas la kvara plej parolata lingvo en la mondo, sed estas ankaŭ la lingvo kiu ĉiam estis dirita per la figuroj de kvalito, prestiĝo veturilon de niaj produktoj kaj de nia kulturo en la mondo kaj por citi alian grandan ĵurnaliston, Indro Montanelli, 'Nacio kiu ignoras lia pasintecon neniam scias ion de ilia aktuala"».

Mi konsentas pri la lando estas 'mergita en krizo de konfido en sia propra forto, en speco de apatio, elĉerpo psikologia, minacante igi malgajan rezignon', kaj kun tio la ekonomio havas multon por fari - Pagano daŭre - sed estas tre malfacila, ke iu planas investi en lando kiu ne plu kredas je si mem, en siaj propraj kapablecoj, kiu ŝajnas esti forgesita el ĝi venas, lia glora pasinteco kaj, ĝuste, rigardi kun servilismo al kion ke aliaj konstruis, tamen, en liaj propraj piedoj kaj ne per imitado kiel iuj ŝatus fari hodiaŭ Gvidantoj-Vucumprà kaj preter.

Ni devas kredi en nia krea kaj pionira potencialo, en nia historio, ne konsiderante ĝin, kiel Renzi diras, heredajxon, sed nian fuelon, nian oleon.

Ni devus revigligi la italan kulturon kaj la italian lingvon hejme kaj eksterlande, per la kreo de realaj Poli del Bello e del Buono, kiuj promocias la ekscelencojn de la 'faris en Italio' por servi kiel la pelaj fortoj de la italeco en la mondo.

Ni devas internaciigi en la itala lingvo, kiu diras al ni ke nia lingvo kaj kulturo jam perdis, kaj aktivas por la lingva genocido de Italio, ne zorgas pri la interesoj de nia lando, sed nur tiu kiu volas vendi falsan Italion ekde la angla lingvo», konkludas Pagano.

Read more...

Kontraŭ la deleganta leĝo pri la reformo de la armitaj trupoj estis ankaŭ la ERA!

Estis ankaŭ ERA, Esperanto Radikala Asocio, apud la 'Tablo por la Paco’ (itale: Tavola per la Pace'), La 'Itala reto por la malarmado’ (itale: ‘Rete Italiana per il disarmo') kaj ‘Ni kompromtiĝu’ (itale: 'Sbilanciamoci’) en (Piazza Montecitorio) por kontraŭstari la delegantan leĝon de la Parlamento kiu permesos la aĉeton de la ĉas-bombavioj usonaj F35 antaŭvidante maldungigon de la armea personaro. Ekmanifestaciis surplace ankaŭ 'Ligo de la medio’ (itale: ‘Legambiente') kaj 'Liberaj kontraŭ la mafioj’ (itale: ‘Libera contro le mafie') pro 'Peza ago kiu superŝarĝas niajn gejunulojn je ŝuldo kiu daŭros aliajn 15 jarojn por pagi 90 F35, el kiuj la unua estos transdonota al Italujo en januaro 2015 kaj la lasta en 2027, kaj kiu, dume, trafas finance ankaŭ la Civilan Servon, tio estas la defendon de la patrujo civila kaj neperforta. Akto eĉ pli grava ĉar ĉi tiu Parlamento lasis delegilon malplenan al la venonta registaro tenante al si nur konsultiĝan opinion", afirmas la Sekretario de la Radikala Esperanto-Asocio Giorgio Pagano.
"Ĉu la aviadiloj venditaj al la venezuelanoj, por kiuj la usonanoj rifuzis provizi vicpezojn ĉar la venezuela registaro ne plu  plaĉis al ili, instruis nenion? Anstataŭ aĉeti usonajn ĉas-bombaviojn, Eŭropo devus ekkonscii, ke ĝi estas superpotenco kun la duoblo de la usonaj loĝantoj, kiu povas kaj devas uzi siajn rimedojn kaj energiojn por produkti la rimedojn necesajn, precipe se strategiajn, tenante ilin ŝirmitaj kontraŭ ĉiu ajn fremda kontrolo. Plue, Eŭropo devus aktive partopreni en la kreado de federacia armeo kiu defendu la 27 naciojn de la Unio, evitante ĉiun ajn formon de milita subigo kiu pliakriĝus per eventualaj inklinoj de la rilatoj inter niaj registaroj kaj tiu usona", konkludas Pagano.

Read more...

Giorgio Pagano (Radikaluloj/ERA): Monti en Rusio faru politikan novigon kaj antaŭenpuŝu interkonsenton pri asociiĝo al EU.

Giorgio Pagano (Radikaluloj/ERA): Monti en Rusio faru politikan novigon kaj antaŭenpuŝu interkonsenton pri asociiĝo al EU.

Deklaro de Giorgio Pagano, Sekretario de Esperanto Radikala Asocio.

Oni ne povas nur suferi la globaligon, oni devas ankaŭ rajdi kaj rebati ĝin. Italio, kiel fondinta lando de la Unio, devas iĝi kreinto kaj iniciatinto de la eniro de Rusio kaj de KSŜ en Eŭropa Unio – komencis la Radikala direktanto.

La eŭropa kulturo, la historiaj avangardoj je la bazo de la kontinenta moderneco, ne estas penseblaj sen la rusa kulturo, sufiĉas pensi al nomoj kiel Majakovskij, Malevich, Tatlin, Tchaikovsky, Mussorgskij, Cechov, Tolstoj, Pasternak, Puškin aŭ Solženicyn, nur por mencii la unuajn, kiuj oni ekmemoras.

Estas absurde ke oni ankoraŭ havas nur komencajn interkonsentojn kun granda Lando, kiu nun havas ankaŭ tri eŭropajn ŝtatojn najbarajn kaj kies asociiĝo al Unio estus por ambaŭ plilarĝiĝo kaj fortikiĝo de la demokratio kaj ankaŭ nova scenejo por la monda merkato – daŭrigis la Sekretario de Esperanto Radikala Asocio.

Hodiaŭ Eŭropo povas esti la pesilnadlo en la mondaj ekvilibroj kaj al ĝi necesas ŝtatistoj ne nur naciaj sed eŭropaj – konkludis Giorgio Pagano.

 

Romo, la 23an de julio 2012

Read more...

Defendo, Giorgio Pagano (Radikala Partio/ERA): Di Paola transigu la elspezon de aliaj 24 F35 al amaseksperimentado de la prevento de la konfliktoj.

Defendo, Giorgio Pagano (Radikala Partio/ERA): Di Paola transigu la elspezon de aliaj 24 F35 al amaseksperimentado de la prevento de la konfliktoj.

Deklaro de Giorgio Pagano, Sekretario de Esperanto Radikala Asocio

Kiel Radikaluloj ni estas konvinkitaj, ke oni povas trovi interkonsenton je duonvojo pri la F35 laŭ vidangulo de neperforta evoluo de la armeo kaj de prevento de la konfliktoj.

Se oni nepre ne povas rezigni ilin, kiel Di Paola rekonfirmis hodiaŭ, li rekonsideru la elspezon por aliaj 24 F35, aliflanke ne konstruitaj de eŭropanoj kaj kun ĉiuj problemaroj de disvolvaj kaj bontenadaj kostoj, kiuj rezultos el ĉi tio.

Kun la ŝparo konsekvenca kun tiu elspezforigo, 2 miliardoj kaj 880 milionoj, li financu la novigon en la konceptado de la konfliktoj, kaj substance kaj amase startigu tiun neperfortan kaj preventan.

La administrado povus resti ĉe la Ministro pri defendo sed por financi eksterlandajn misiojn de nearmita kaj neperforta defendo kaj de prevento de la konfliktoj, kunlaborante kun la ministerio de Riccardi pri Kunlaboro – Civila Servo – Junularo.

La Admiralo Di Paola havas la oportunecon eniri la historion pro la novigo de la konceptado de la milito kaj de la konfliktoj kaj la praktika eksperimentado de tiu novigo. Li kaptu ĝin.

En tiu ĉi perspektivo la fino de la konflikto inter la brita armeo kaj Gandhi estas admono por ĉiuj.

 

Romo, la 18an de julio 2012

Read more...
Subscribe to this RSS feed

"Esperanto" Radikala Asocio


Associazione Radicale Esperanto
Esperanto Radical Association

Senza scopo di lucro dal  25 aprile 1987
O.N.L.U.S. dal 1998
Codice fiscale 97104360587
Organizzazione Non Governativa con statuto consultivo di categoria speciale, presso il Consiglio economico e sociale (Ecosoc) delle Nazioni Unite.
Conto corrente postale 60397007
Conto bancario presso Poste italiane IBAN:
IT07N0760103200000060397007
Associazione costituente del Partito Radicale
nonviolento, transnazionale e transpartito