Brexit : Saving private Europe (EO)

Dear Britons, if you stay, you will ruin our lives like never before. Here is why.

My English friends, as it’s only you who are tempted by a 'Brexit, don’t be won over by the arguments of the Remain campaigners, and vote Leave on 23 June!

I’ll be honest, it’s not really in your interest to leave the EU. It’s obvious that Brexit campaigners are lying to you in making you believe that, alone, you’ll get by better in a world that’s already dominated by the US, Asia, and soon, Africa, while the Europe that you vilify so much is largely in your hands ideologically, to the point where it governs 28 nations in your own language.

But I digress. Here, I’m defending the point of view of the EU, and it’s in its interest that you leave. If you stay, you will ruin our lives like never before: David Cameron will be the only European leader capable of winning a referendum on Europe and will therefore gain a central role in the EU game. He and his successors will then negotiate concession upon concession in order to completely bury the federal dream of the fathers of Europe and achieve the transformation of the Old Continent into a free-market zone with less and less backbone. Any hope of a European resurgence will be also be buried, definitively. The EU is already dying, despite the wish of European governments to go further. The national scene is now dominated everywhere by sovereigntists who have hijacked the debate and sometimes power itself, such as in Eastern Europe. European values have been blown to smithereens, as evident in the surrender of the right to asylum. And ruling parties think that an election can only result in victory for a eurosceptic wing (much as the Austrian presidential election proved the opposite…).

The sting of fear of an immediate politically and economically costly collapse of the EU will disappear following a Remain vote. But why take the electoral risk of conceding fresh divisions of sovereignty, as happened during the Euro crisis? Sure, the pooling of sovereignty won’t have any effect for years. Sure, we’ll just plod on with the EU acquis, in the face of daily increasing threats. Sure, my English friends, you staying in the EU will avoid an immediate crisis. But longer term it’ll drag the European project down towards its final disintegration. Europe, which aspired to wield heft in a world where the Occident will be of diminishing importance, will become nothing more than a Failed Project that raises a wry smile among leaders in China, India, or even America. Only your much heralded departure will allow Europe to bounce back.

A sacrifice for the European common good

I’m not a fan of the idea of a ‘beneficial crisis’, but Europe is already in a catatonic state, and only a shock on a grand scale can shake it out of it, and force the more visionary of our leaders (if indeed there are any left) to act to avoid a terminal dissolution.

Your sacrifice for the European common good would be of that scale, a sacrifice which – I acknowledge- could result in the disappearance of the United Kingdom of Great Britain itself, with the possibility of Scotland and even Northern Ireland seeking independence. But what it boils down to, is this would be the fourth time you would be rescuing your divided tribal European neighbours, after the war against the French Empire and then the two German Reichs, each time paying heavy sacrifices.

So, English friends, have courage! Let yourself be won over by such brilliant leaders as Nigel Farage and Boris Johnson, who in their hearts simply want what’s best for Europe. We promise we’ll let you back in in twenty years. On our conditions, of course, in sackcloth and rope : a small price to pay to save the European dream.

 

[*] required fields
[1] not displayed publicly

Signatures (0)

There are no signatures yet. Be the first who sign this petition.
Petitions by Great Joomla!

Read more...

Renzi estas detruanta tion kio restas de la Itala monda kultura potenco.

Renzi estas detruanta tion kio restas de la Itala monda kultura potenco.

Rimarko de Giorgio Pagano pri aspekto serioze ignorita de DDL "Bona lernejo " diskutitata en Parlamento.

En la "Leĝpropono pri la reformo de la nacia sistemo de eduko kaj trejnado, kun respondeco por la reorganizo de la leĝoj validaj" je la artikolo 2, oni parolas pri CLIL, Enhavo Lingvo Integrated Learning, en la angla por ke itallingvuloj ne komprenu pri kio temas, nome la plena efektivigo de deviga edukado, de elementa lernejo ĝis mezlernejo, de ĉiu ajna afero en la angla lingvo kun la escepto de la itala lingvo kaj literaturo provizante eĉ por bazlernejaj instruistoj dungigon de denaske angleparolantoj aŭ por la provizo de taŭgaj servoj.
La adopto de la metodo CLIL kaŭzos perdon de scio en la itala, sistemmaniere, estas farita de registaraj institucioj kiuj devus konstitucie defendi kaj sekurigi la estontecon de nia kulturo, al kiuj aldoniĝas la Politekniko de Milano, kie la instruado / lernado de la itala anstataŭiĝas pere de la angla lingvo subfosante la homajn rajtojn de la italoj kaj malpermesante la instruadon / lernadon en la lingvo de la Konstitucio de la Respubliko.Ne plu temas pri lernado de fremda lingvo, sed prefere pri sistema celado de anglalingva naciigo de Italio, erodado pli forta kaj ripetita de la itallingva suvereneco en Italio, kiu, jam nun, havas la framojn de tipa lingva kaj kultura genocido, same kiel estis farita historie de la kolonianoj kontraŭ la indiĝenaj popoloj kaj malplimultoj.
Antaŭ ol preni tiujn ĉi gravajn decidojn, neniu ajn analizo de soci-ekonomia trafo estas farita, malgraŭ elstaraj ekonomikistoj en 2006 jam estimis la koston de la angligo en € 900 jare por ĉiu itala civitano kaj ŝparadojn por Britio, kiu ne instruas ajnan fremdan lingvon, en ĉirkaŭ 18 miliardoj da eŭroj; neniu analizo de la lezo de la homaj lingvaj rajtoj, kiel oni eĉ ne pensis al kiom tiuj ĉi elektoj neeviteble kuraĝigas la dungadon de fremdaj laboristoj kaj de denaskaj angleparolantoj je malprofito de la italoj, induktante ankaŭ la junajn italojn, mense manipulitajn ekde frua aĝo, ne nur resagnicii al elmigrado, sed antaŭvidite senti sin, eĉ juste, malsuperaj al siaj denaskaj anglelingvaj samaĝuloj, kiuj ne lernas iun ajn fremdan lingvon.La natura konsekvenco de ĉi tiuj operacioj estas, ke universitatoj de la tuta mondo laŭgrade ne plu instruos la italan lingvon kaj literaturon ĉar ja ne plu havus sencon studi lingvon kiun ĝia popolo mem referencas ne plu bezonata. Eŭropaj Tribunaloj de Justeco komencus konsideri artifikaj apelaciojn prezentitajn de Italio kontraŭ la anglo-franca-germana trilingvo, vidinte ke Italio mem, klare, persekutas la iompostioma anstataŭigon de ĝia lingvo per la angla kun la celo fari de ĝi apendicon, transmaran kolonion de anglalingvaj nacioj.Tiu ĉi reganta klaso lingve koruptita kaj koruptanta devas kompreni ke ni estas suverena ŝtato ne por vendo kaj ke nia kulturo valorega devas esti respektata, protektata kaj promociata.
Ni ne plu volas esti regatoj al kiuj la korupta politika klaso scias nur lingve proponi mediokrecon kiun ili unue enkorpigis kaj personigis.
Ni volas esti teamo, grupo, italoj en Italio kaj en la mondo, kiuj volas konkurenci tutmonde kun sia propra historia identeco, malĉefa kaj dua al neniu alia.Ni volas fari ĝin realigante ĉiujn pretendojn kiujn leĝoj rajtas fari, la "Tion petas Eŭropo de ni" devas fariĝi "Ni obtenu ĝin de Eŭropo", postulante financajn kompensojn kaj administrajn dispoziciojn de Eŭropa Unio por la efikoj de lingva diskriminacio farita kontraŭ Italio, kun ĝia angl-franc-germana trilingva sistemo, kaj postulante tujan plivastigon de demokratio en la laborlingvoj kun la itala kvara laborlingvo en la EU-institucioj.Ni volas fari ĝin pere de la adopto de eŭropa federacia lingvo kiu protektu la kontinentan kulturan biodiversecon kaj tiun de la planedo kontraŭ tio kio estas hodiaŭ vera anglalingva atako al la mondo.Ni volas fari tiel postulante la tujan forigon de la reĝimo de la CLIL entenata en la Leĝa propono sub diskuto kaj invitante lernejojn kaj instruistojn realigi civilan malobeon kontraŭ subpremado kaj anglalingva okupado en nia lando.Ni volas fari ĝin kune kun la 80 milionoj de la itala diasporo en la mondo, al kiu oni devas adicii la potencialon katolikan - kiu havas sian "Mekko-n" en Romo – atiginte pli ol unu miliardo kaj 230 milionoj da fideluloj; ni volas fari ĝin kun la helpo de Papo Francisko, granda gardisto de la itala lingvo en la Eklezio kaj en la mondo.Ni volas fari tion kun la miliardo kaj 370 milionoj da homoj interesitaj al dialogo, kreskado, serĉado proksimecon kaj ankaŭ komercado, en la itala.

Read more...

Pierre Brasseur pri "Rome & You"

Pierre Brasseur, leganto kaj kolumnisto de www.francophonie-avenir.com dividis kun ni siajn zorgojn kiel turisto kiam li eksciis pri la elekto de la urbodomo de Romo ŝanĝi la simbolon de la urbo per la fifama Rome&You, pri kiu ni vaste debatis sur ĉi tiuj paĝoj.
Dankante lin publike pro lia afabla interveno, ni publikigas ĉi tie lian e-poŝton kaj lian tutan artikolon.

Kvankam ĝi estas en la franca, mi ofte legas liajn artikolojn, ĉar mi tre bedaŭras la danĝeron de la unilingvismo angla. Cetere, mi jam verkis kelkajn artikolojn pri la franca situacio. Ĉi tiun fojon, mi volas reagi al la nova slogano de la urbo de Romo, kiel li ĝin legos. Mi faras ĝin iom malfrue. Mi rekonas tion. Mi pardonpetas pro miaj eraroj kaj pro la malriĉeco de mia itala ... Sed vi havus la deziron publikigi mian tekston (kion mi akceptus kun plezuro ), ne estus necese korekti ilin ĉiujn, ĉar ĝi montras ke tiu ĉi slogano malplaĉas ankaŭ al iuj turistoj.

Rome&You: kion pensas turistoj pri ĝi?

Kutime, mi ne volas eniri en la italajn aferojn, ĉar mi ja ne estas italo, sed franco. Tamen, ĉi tiun fojon, al mi ŝajnas havi la rajton reagi, ĉar la nova slogano de Romo estas konceptita ĝuste por fremduloj kiuj venas al Romo; por komplezi ilin, oni diras, doni al ili pli modernan bildon pri la ĉefurbo.

"Estas hororo," diris al mi kelkaj amikoj enamiĝintaj por Romo kiam mi parolis al ili; "hororo kaj eraro," kaj ankaŭ: "ne estas la Romo kiun ili amas, kiun oni neniam diras en la angla."

Vi diros al mi: "kompreneble, sed vi estas fremdulo kiu parolas nur iomete la italan, dum la plejparto de la turistoj bezonas la anglan kiam ili venas al Romo.»

Esta vere, sed tiu ĉi argumento ne sufiĉas. Fakte, multaj vojaĝantoj volas senti la realaĵon de la lando kiun ili vizitas, kaj do ili volas aŭdi kaj legi la lokan lingvon, eĉ se ili ne konas ĝin kaj se, dirinte "bonan matenon, sinjoro", necesas paroli al ili en alia lingvo.

Tiel la slogano " Rome&You " ne ŝajnas al ni necesa, tamen stranga. Ĝi donas malsaman bildon pri Romo kiun ni ŝatas, kaj ĉefe bildon falsan, kvankam ĝi estas konceptita por doni, male, malvarmetan bildon. Kia ideo! Romo ne estas kaj neniam estos malvarma celloko. Ĝi estas tro kara kaj tro kultura. Tiel la slogano " Romo & You " ne sajnas necesa , tamen stranga . Gi donas malsaman bildon de Romo kiu ni satas , kaj cefe falsa , kvankam gi estas desegnita por doni , kontraue , malvarmeta bildo . Kia ideo! Romo ne kaj neniam estos malvarma celloko . Si estas tro multekosta kaj tro kultura. Ĝia historio estas ĝuste tio kio altiras la turistojn. Kial vi volas ŝanĝi ĉi tion?

Estas ankaŭ danĝere. Tiu ĉi senutila angla lingvo kaj tiu ĉi malvarmeta bildo efikas nur por ke Romo estu simila al ĉiuj aliaj turismaj cellokoj en la mondo. Tio kio estas ĝuste Romo ne plu aperas. Kvazaŭ ĉiuj urboj estu amuziĝ-parkoj, kie la homoj serĉas nur la amuzon. Kvazaŭ ni aliaj, la turistoj, estus infanoj. Aŭ kvazaŭ se turistoj, kiuj estas tiaj, estus pli gravaj kaj respektindaj ol la aliaj.Cetere, estas vere turistoj kiuj komencas sian tagon kun english breakfast (briteca matenmanĝo), kiuj venas al Romo ĉar oni devas "fari" Romon, kaj kiuj finas la nokton en nokta diskoteko. Sed mi ne povas kredi ke ili estas la plej multnombraj turistoj, aŭ ke ili estas la plej gravaj.

Male. Turistoj kiuj amas kaj konas Italion, kien ili ofte revenas, estas ĝuste tiuj kiuj helpas al ĝi brili en la mondo. Ili verkas pri Romo, ili parolas pri ĝi al siaj geamikoj, sed estus risko ke ili faros tion iom malpli se Romo estus Rome. 

Bedaŭrinde, tiu ĉi slogano malestimas ĉiujn fremdulojn kiuj amas Romon, kiuj penas paroli iom itale, kiuj respektas la italojn kaj ilian lingvon. Ĝi favoras anstataŭ mallaboremulojn. Ĝi estas konceptipta por ili, nur por ili - kiel Italio estus kolonizita.

Vi ankaŭ memoru ke la lingvo de la turismo ne estas la angla, sed la lingvo de la turisto. Kaj ke la angla ne estas "la" internacia lingvo, kvankam multaj homoj pensas tion; estas multegaj lingvoj en la mondo, inter kiuj la itala, kiu ne estas malpli bela aŭ prezisa.

Do li eraris, la urbestro de Romo, eraro kiun ne nur bedaŭras iuj faŝistoj italaj, sed ankaŭ multaj eksterlandanoj, kiuj, tamen, volas batali kontraŭ la faŝismo de la unulingvismo.

Tio ĉi, fine, ne estas tiel stranga: la urbestro speciale faris la eraron aŭskulti unu el tiuj specialistoj de komunikado kiuj opinias ke la angla estas la lingvo internacia kaj ke ĉiuj eksterlandanoj volas paroli ĉin ĉiam. Sed li ne helpas Romon, se entute via ĉefurbo volas iĝi la nova Disneyland.

Read more...

"Esperanto" Radikala Asocio


Associazione Radicale Esperanto
Esperanto Radical Association

Senza scopo di lucro dal  25 aprile 1987
O.N.L.U.S. dal 1998
Codice fiscale 97104360587
Ente Servizio Civile Nazionale NZ02506
Conto corrente postale 60397007
Conto bancario presso Poste italiane IBAN:
IT07N0760103200000060397007
Associazione costituente del Partito Radicale
nonviolento, transnazionale e transpartito